HAES - školící středisko SQL HAES adresa
 
Datum poslední aktualizace: 4. května 2012
Počet přístupů: 32003

Vývoj software na zakázku

Přijímáme zakázky na vývoj software.
  • Aplikace Klient/Server
  • Webové aplikace
  • Návrh a implementace SQL databází
  • Nejrůznější drobné úlohy
Naše aplikace vyvíjíme za použití nejmodernějších technologií. Uplatňujeme přitom mnohaleté zkušenosti, objektový modulární návrh architektury aplikace, léty prověřené obecné nástroje, postupy a techniky.

Kvalita, dodržení termínů, stabilita - všechno je smluvně garantováno.

RNDr. Jan Šebelík

Specializace
  • Objektově orientované programování: C#, Delphi
  • Databáze: návrh a implementace SQL databází
  • Aplikace Klient/Server. webové aplikace
Současná pozice
  • Samostatný vývojový pracovník
  • Školící a konzultační činnost (Delphi a databáze)

Zaměstnání

1989 Zakládající člen APRO v.d.
1990 APRO, s.r.o.
1993 Člen představenstva AproSoft, a.s.
1994 Ředitel společnosti AproSoft, a.s.
1995 HAES – RNDr. Jan Šebelík
1995 Delphi – školení
1996 Vlastní školící středisko
1996 Konzultační činnosti
1999 Semináře Delphi
2001 Akreditace MŠMT

Projekty / implemetace

1983-1990 Programování prognostických metod Pascal
1987-1990 Práce ve Fox Pro Fox Pro
1990-1993 Pracovníci mzdy a sociální věci Turbo Pascal
1992-1996 Datová nadstavba nad PMSV Turbo Pascal + PXE
1993-1994 Evidence zaměstnaneckých akcií Paradox for Windows
1995 Sociální fondy Delphi + InterBase
1995 Valná hromada IPS Delphi + .db
1999-2000 Systém řízení kontroly v potravinářském průmyslu Delphi + Flash Filer
2000-2001 EByznys: Webová aplikace ASP + JScript + Delphi + XML
1999-2003 Eurokim Licence Tracker Delphi + InterBase
2002-2005 American Express Delphi + InterBase
2002 TaxOffice: Zpracování daňových přiznání Delphi + .dbf
2003 TaxOff: Nový systém pro daňová přiznání Delphi + Firebird
2001-2011 Přístupový a docházkový systém Delphi + InterBase
2002 Kooperativa pojišťovna – Export dat do XML Delphi
2004 Skladové hospodářství na zakázku Delphi + Firebird
2004-2006 Advokátní kancelář Delphi + .mdb + Excel + Word
2004 HACCP - rozšíření na restaurační zařízení Delphi + Flash Filer
2005 Program OP Store Delphi + Access
2006 Program LLT Operator C#
2006 Objednávkový systém na TaxOffice C#
2006 Práce pro GE Money Bank Delphi + Oracle
2006-2012 Výroba a expedice Delphi + Firebird
2009-2011 Inseminace skotu MSSQL + C# + WCF aplikační server + Windows Mobile klient (MSSQL CE) + WinForms Desktop klient + Reporting services
2012 Napojení WinCC na MSSQL server C# + ODBC + Win Forms
2012 Napojení vah na web service C# + Web reference + COM

Vzdělání

1970-1974 Gymnasium Praha 2
1974-1979 MFF UK
1979 Celostátní kolo SVOČ
1982 Titul RNDr.
1982 Přednáška na konferenci v Marseille
1985-1989 Práce v ČSVTS – výbor odborné sekce pro prognostiku

Chronologicky

1970-1974 Gymnasium Praha 2
  Studium na Gymnasiu v Praze 2, třída se zaměřením na matematiku a fyziku.
O kvalitě výuky svědčí to, že úplně všichni moji spolužáci ze třídy dokončili vysokou školu.
Účast v matematických olympiádách.
1974-1979 MFF UK
  Studium na matematicko-fyzikální fakultě University Karlovy, obor matematika, zaměření teoretická kybernetika.
Ve 3.-5. ročníku individuální studijní plán.
Celkový průměrný prospěch 1,3.
1979 Celostátní kolo SVOČ
  Vítězství v celostátním kole soutěže Studentská vědecká a odborná činnost (SVOČ), obor teoretická kybernetika.
1982 Titul RNDr.
  Rigorózní zkoušky na MFF UK a titul RNDr.
1982 Přednáška na konferenci v Marseille
  Graphs as Data in Prolog Programs
Přednáška na First International Logic Programming Conference, Marseille, Francie
Spoluautor RNDr. Petr Štěpánek, MFF UK
1983-1990 Programování prognostických metod
Pascal Metoda komplexního prognostického modelování
SMEP4-20, CPM, DOS Prognostický ústav ČSAV, Ústav racionalize a řízení práce, Ministerstvo zemědělství v Dušanbe, Tadžikistán
1985-1989 Práce v ČSVTS – výbor odborné sekce pro prognostiku
  Členem výboru sekce spolu s Milošem Zemanem, Josefem Vavrouškem, Josefem Zieleniecem a dalšími významnými osobnostmi. Na našich seminářích už tehdy vystupovali dnes známí lidé jako Ivan Havel, Václav Klaus, Tomáš Ježek, Miloslav Ransdorf a mnozí další. Naše činnosti byla sice tenkrát občas mocensky pozastavena, ale vždy se nám podařilo po několika týdnech semináře obnovit.
1987-1990 Práce ve Fox Pro
Fox Pro Evidence a řízení
DOS Mitas s.p.
1989 Zakládající člen APRO v.d.
  Nákup prvního vlastního počítače, Turbo Pascal
1990 APRO, s.r.o.
  Zakládající člen APRO, s.r.o. (5% členský podíl)
1990-1993 Pracovníci mzdy a sociální věci
Turbo Pascal Jádro systému PMSV (Pracovníci, mzdy a sociální věci). Tento systém později převzala společnost ASEI, s.r.o. a úspěšně ho implementovala ve všech největších bankách a dalších velkých podnicích a institucích v ČR i SR
DOS Národní banka, Komerční banka, Česká spořitelna, Česká pojišťovna, atd.,
Metrostav, Strojexport, Česká správa celnic, Mitas, atd.
Slovenská národná banka, Všeobecná úverová banka, Slovenská sporitelňa, atd.
1992-1996 Datová nadstavba nad PMSV
Turbo Pascal + PXE Práce s .db soubory.
Datová nadstavba nad PMSV.
Datové přenosy nad PMSV.
DOS Všichni uživatelé PMSV - viz výše
1993 Člen představenstva AproSoft, a.s.
  AproSoft, a.s. vznikl jako dceřinná společnost APRO, s.r.o. a zabýval se jednak obchodními činnostmi, jedna vývojem software na zakázku. Já jsem byl pověřen vedením týmu programátorů (a současně programováním).
1993-1994 Evidence zaměstnaneckých akcií
Paradox for Windows Evidence zaměstnaneckých akcií, zpracování valné hromady
Win16 Česká pojišťovna, Merkuria
1994 Ředitel společnosti AproSoft, a.s.
  Společnost se v roce 1993 dostala do určitých problémů – vysoké náklady atd. V roce 1994 tak došlo k redukci zaměstnanců, zůstal pouze vývoj software. Jako výkonný ředitel jsem tak musel nejen řídit společnost, řídit zaměstnance a vývoj software, ale současně také programovat.
V průběhu roku 1994 se podařilo společnost konsolidovat.
1995 HAES – RNDr. Jan Šebelík
  V roce 1994 se mi podařilo v redukovaném týmu programátorů konsolidovat AproSoft.
Pak jsem si ale řekl, že to, co dělám v rámci AproSoft, mohu také dělat jako osoba samostatně výdělečně činná a že už jsem dost starý na to, abych vydělával peníze na činnost společnosti, když jsem schopen s mnohem nižšími náklady dělat stejnou práci na vlastní zodpovědnost.
1995 Sociální fondy
Delphi + InterBase Programování pro společnost ASEI, s.r.o.
Sociální fondy a stravování
Klient/Server: Delphi + InterBase, Sybase, Oracle
Win16 Komerční banka, Konsolidační banka
1995 Valná hromada IPS
Delphi + .db Zpracování valné hromady pro IPS
Win16 IPS
1995 Delphi – školení
  Koncem roku 1994 přišla na trh první verze Delphi. O Delphi byl mimořádný zájem především ze strany vývojářů používajících do té doby Turbo Pascal (Borland Pascal), pro které po celý čas dělal technickou podporu. Společnost APRO mě proto oslovila, zda bych nechtěl provádět kurzy Delphi. Tak jsme v květnu 1995 začali.
1996 Vlastní školící středisko
  Stěhování do Lázní Bělohradu.
Počet firem, které využily našich služeb už přesáhl 500.
Spolupráce s Vladimírem Bodečkem, Davidem Mužátkem, od r.2004 se Zbyškem Hlinkou.
1996 Konzultační činnosti
  SONY Czech Republic, Správa komunálního majetku Praha, SAFIR Praha , ABV Praha, Atlas Consulting Ostrava, atd., atd. atd.
1999 Semináře Delphi
  Od roku 1999 pořádám každým rokem seminář o Delphi. Na seminář přijíždí pravidelně přibližně 100-150 účastníků z celé ČR a SR. Nejde zde jenom o Delphi, ale o problematiku vývoje software obecně. V posledních dvou letech především o .NET.
1999-2000 Systém řízení kontroly v potravinářském průmyslu
Delphi + Flash Filer VM PAP Kroměříž – HACCP: Systém řízení kontroly v potravinářském průmyslu
Grafy na obrazovce, vlastní tisky
Win32 Několik set uživatelů firmy VM PAP Kroměříž
2001 Akreditace MŠMT
  Naše kurzy získaly akreditaci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR.
2000-2001 EByznys: Webová aplikace
ASP + JScript + Delphi + XML EByznys: Webová aplikace, rozcestník pro elektronické nákupy
(spolupráce David Mužátko: C++, ASP, administrace webu)
Win32 VM PAP Kroměříž
1999-2003 Eurokim Licence Tracker
Delphi + InterBase Eurokim Praha – Licence Tracker: Evidence licenčních smluv pro televizní pořady, filmy atd
Win32 Eurokim, s.r.o.
2002-2005 American Express
Delphi + InterBase American Express - importy, párování a tisky
Win32 American Express
2002 TaxOffice: Zpracování daňových přiznání
Delphi + .dbf U2Brno – Tax Office: zpracování daňových přiznání
(úpravy ve stávajícím systému – 170000 řádků kódu)
Win32 Asi 550 aktivních uživatelů
2003 TaxOff: Nový systém pro daňová přiznání
Delphi + Firebird U2Brno – TaxOff: Nový systém pro daňová přiznání.
Win32 ve vývoji
2001-2011 Přístupový a docházkový systém
Delphi + InterBase Johnson Controls Roudnice nad Labem – Přístupový a docházkový systém
Win32 Johnson Controls Roudnice nad Labem
2002 Kooperativa pojišťovna – Export dat do XML
Delphi Program pro export dat do XML
Win32 Kooperativa pojišťovna, a.s.
2004 Skladové hospodářství na zakázku
Delphi + Firebird Drogerie RR Nová Paka – Skladové hospodářství na zakázku
Win32 RR Nová Paka
2004-2006 Advokátní kancelář
Delphi + .mdb + Excel + Word Advokátní kancelář pověřená funkcí rozhodce - zpracování postupu při rozhodčím řízení
Win32 JUDr. Radim Kuchta
2004 HACCP - rozšíření na restaurační zařízení
Delphi + Flash Filer VM PAP Kroměříž – HACCP: Systém řízení kontroly v potravinářském průmyslu - rozšíření na restaurace.
Win32 několik set uživatelů firmy VM PAP Kroměříž
2005 Program OP Store
Delphi + Access OP Olšanská papírna - řízení skladu
Win32 OP Papírna s.r.o.
2006 Program LLT Operator
C# Software pro testovací stroj na měření průchodek
.NET SKV s.r.o.
2006 Objednávkový systém na TaxOffice
C# Webová aplikace
ASP.NET U2Brno s.r.o.
2006 Práce pro GE Money Bank
Delphi + Oracle GE Money Bank - práce na projektu Credit Check
Win32 GE Money Bank
2006-2012 Výroba a expedice
Delphi + Firebird Program pro řízení výroby a expedice v potravinářském průmyslu
Win32 VM PAP Kroměříž
2009-2011 Inseminace skotu
MSSQL + C# + WCF aplikační server + Windows Mobile klient (MSSQL CE) + WinForms Desktop klient + Reporting services Evidence inseminace skotu dle biologického cyklu zvířete
Win32 ALGO Hradec Králové
2012 Napojení WinCC na MSSQL server
C# + ODBC + Win Forms Napojení řídícího systému PLC Simatic a WinCC na MSSQL server. Následná vizualizace monitorování výroby.
.NET NOVOPOL a.s., Velký Třebešov
2012 Napojení vah na web service
C# + Web reference + COM Napojení automatického vážního systému na SAP prostřednictvím webové služby. COM objekt napsaný v C#. Autentifikace pomocí jména a hesla nebo certifikátu.
.NET Škoda-Auto Mladá Boleslav