HAES - školící středisko SQL HAES adresa
 
Datum poslední aktualizace: 4. května 2012
Počet přístupů: 32003

Konzultace

Konzultace a školení provádíme na přání zákazníka přímo v jeho sídle a podle osnov, které nejlépe odpovídají jeho potřebám.

Zdají se vám osnovy našich kurzů pro vaše potřeby příliš široké? Nebo naopak příliš úzké? Neváhejte a požádejte nás o konzultaci nebo o sestavení kurzu na míru. Naši lektoři jsou připraveni s vámi individuálně probrat přesně to, co potřebujete. Spektrum možných témat je zhruba vymezen osnovami kurzů. V osnovách je ale uvedeno jenom to, co dává strukturu tématicky vymezeného kurzu. Znalosti a zkušenosti našich lektorů tyto osnovy přesahují.

Vlastní vývoj

V posledním čase se stále častěji objevují požadavky firem na přímou pomoc při vývoji software. Motivem je především snaha urychlit vývoj nových systémů a postavit tyto systémy na pevných základech. Velice si ceníme toho, že se na nás firmy s takovými požadavky obracejí a rádi jim pomůžeme.

Semináře

Kurzy v Lázních Bělohradě se v průběhu času staly něčím více, než pouhým odpřednášením látky. Vytvořila se kolem nich komunita kvalitních vývojářů, kteří spolu průběžně komunikují a jimž je i po ukončení kurzu poskytován přiměřený servis z naší strany.

Snažíme se udržovat krok s novými technologiemi, které nám Windows a Delphi přinášejí. V tomto směru byl na počátku roku 1999 učiněn pokus o zavedení nové tradice pravidelných seminářů, reflektujících novinky a aktuální problémy uživatelů Delphi a .NET. Snad se to podařilo. Příští roční 2008 bude jubilejní dessátý.

Jubilejní 10. seminář proběhl v dubnu 2008. U příležitosti tohoto výročí mi dovolte malou statistiku, která vypovídá něco o semináři a o jeho účastnících.

  • Celkem za 9 ročníků máme 1129 účastí, t.j. průměr 125 účastí na každý ročník.
  • Seminář navštívilo celkem 535 účastníků z 256 firem.
  • 58 osob se zúčastnilo alespoň 5x, 36 osob alespoň 6x, 19 osob alespoň 7x, 7 osob 8x.
  • 35 firem se zúčastnilo alespoň 5x, 23 firem alespoň 6x, 12 firem alespoň 7x, 4 firmy 8x.
Tato malá statistika mě utvrzuje v tom, že podstatná část účastníků vítá tento seminář jako opravdu pravidelné setkání, na kterém získává nové poznatky, seznamuje se s novými tendencemi v oblasti vývoje software.