HAES - školící středisko SQL HAES adresa
 
Datum poslední aktualizace: 4. května 2012
Počet přístupů: 30059

Obecná informace

Malé lázeňské městečko Lázně Bělohrad je dobrým předpokladem pro to, aby byly naplněny cíle, které si klademe. Posluchači se do problematiky ponoří na 24 hodin denně. Nad rámec výukových hodin je dán prostor pro neformální diskuse a výměnu zkušeností.

Velkou většinu příkladů provádíme "na čistý stůl", aby učastníci měli možnost sledovat postup řešení problému.

Konzultace a školení provádíme na přání zákazníka také přímo v jeho sídle.

Všechny kurzy .NET jsou koncipovány jako přechodové kurzy z ne-Microsoft nástrojů do MS Visual Studio C#.NET (zejména Borland Delphi, C++, CBuilder, JBuilder).

Organizační záležitosti

Místo konání:  Zámek Lázně Bělohrad,
 Masarykova ul. č.1, 2.patro, místnost č.140/11
Začátky a konce školení:  první dny školení
 další dny
9.30 - 16.30 hod.
8.30 - 16.30 hod.
Platby:  Fakturu dostanete na školení, běžná splatnost 14 dní.
Přihlášky:  Preferuji e-mail honza@haes.cz, ale možno i písemně, telefonicky