HAES - školící středisko SQL HAES adresa
 
Datum poslední aktualizace: 4. května 2012
Počet přístupů: 30056

Architektura .NET Framework

(ANET)  Architektura .NET Framework 3 dny Seznam kurzů
Školí:  Petr Voneš [odkaz Petr]

Popis kurzu

Kurz vychází z původního kurzu "Základy .NET" s tím, že byl vynechán podrobný popis jazyka C#. Jazyk se zde používá jenom "intuitivně" s vysvětlením použitých konstrukcí, pokud by nebyly pro posluchače zřejmé. Vynecháním podrobného popisu C# (viz kurz "Programopvání .NET) zbyde dost prostoru pro stručné představení všech starších i novějších technologií a pro uvedení těchto technologií do vzájemných souvislostí.

Zásadní kurz, který přehledným způsobem popisuje architekturu .NET a všechny "top of the art" technologie, které na tuto architekturu navazují. Představuje .NET Framework jako objektovou systémovou vrstvu, nad kterou všechny nadstavby pracují, popisuje základní principy programování v tomto prostředí.

Důraz je kladen na modularizaci aplikační logiky .NET aplikací včetně kooperace vzdálených modulů. Funkčnost zapouzdřená do rozhraní aplikačních objektů je tak využitelná jednak pro desktopové (WinForms) nebo webové (WebForms) uživatelské rozhraní aplikací, jednak jako vzdálená funkčnost využitelná pro další účely v prostředí .NET remoting a webových služeb.

Na tomto základě jsou ve vzájemném vztahu popsány všechny základní technologie programování v .NET: práce s daty (ADO.NET), návaznost na uživatelské rozhraní (WinForms, WebForms) a propojení těchto technologií přes .NET remoting, webové služby, WCF.

Cílová skupina

Zejména vývojáři, kteří přecházejí z platformy Win32 na platformu .NET, dále pak ti, kteří se chtějí seznámit s platformou .NET jako s alternativou pro JAVA.

Vstupní předpoklady

Základní znalosti programování v jakémkoli programovacím jazyce. Architektura a principy .NET se probírají od samého začátku.

Navazující kurzy

Osnova kurzu

 • základní principy platformy .NET
 • historie jednotlivých verzí .NET Framework, C# a Visual Studia
 • přehled .NET implementací (.NET Framework, Compact Framework, Silverlight, Mono)
 • úvod do Visual Studia 2008 SP1 (přehled jednotlivých edic, možnosti atd.)
 • popis vlastností jazyka C#
 • práce se soubory
 • multithreadové aplikace
 • úvod do technologie LINQ
 • vizuální klientské aplikace pomocí WinForms a WPF
 • webové aplikace v ASP.NET (velmi stručně)
 • práce s databázemi (rozdíly mezi ADO.NET, LINQ to SQL, Entity Framework)
 • práce s XML
 • vzdálené volání objektů a komunikace s jinými platformami (.NET Remoting, WCF, Web Services)
 • konfigurace aplikací
 • ladění aplikací
 • logování v aplikacích
 • automatické testování aplikací
 • instalace aplikací
 • pohled do budoucnosti ... C# 4.0, .NET 4.0 a Visual Studio 2010
 • odkazy na užitečné zdroje na Internetu