HAES - školící středisko SQL HAES adresa
 
Datum poslední aktualizace: 4. května 2012
Počet přístupů: 31049

Desktop aplikace .NET

(LNET)  Desktop aplikace .NET 3 dny Seznam kurzů
Školí:  ???? [odkaz ????]

Popis kurzu

Kurz vychází původního "Databázové aplikace .NET", když jsme ovšem veškerou datovou problematiku přesunuli do kurzu o práci s daty. Kromě WinForms, které jsou zde probírány velmi podrobně (včetně návazností na data), by se v tomto kurzu měly objevit další prezentační technologie, konkrétně WPF a jeho návaznost na webové aplikace.

Posluchač se podrobně seznámí s architekturou WinForms jako desktopového rozhraní .NET. Budou probrány WinForms třídy, komponenty, jejich vlastnosti a události. Posluchači se naučí vytvářet vlastní komponenty.

Kurz vychází z předpokladu dobře modularizované datové vrstvy a ukazuje návaznosti komponent WinForms na příslušné datové třídy.

Na kurzu bude probrána technologie WPF, která usiluje o zobecnění v oblasti uživatelského rozhraní tak, aby byly pokryty jak desktopové, tak webové aplikace.

Cílová skupina

Zejména vývojáři, kteří chtějí programovat desktop aplikace (tedy nejčastější aplikace psané dříve v Delphi).

Vstupní předpoklady

Architektura .NET, jazyk C#, práce s daty.

Předcházející kurzy

Navazující kurzy

Osnova kurzu

V plné hloubce nemáme zpracováno WPF.