HAES - školící středisko SQL HAES adresa
 
Datum poslední aktualizace: 4. května 2012
Počet přístupů: 32005

Převod Win32 aplikací do .NET

(PNET)  Převod Win32 aplikací do .NET 3 dny Seznam kurzů
Školí:  RNDr. Vladimír Bodeček [odkaz Vláďa]

Popis kurzu

COM není mrtvý a příchod .NET neznamená, že komponenty a aplikace postavené na Win32-COM přestávají mít smysl. Naopak bez COM by momentálně neexistoval ani .NET, který interně COM využívá a tato situace se nezmění, dokud se neobjeví nový operační systém, který bude mít v sobě .NET nativně integrován. COM i .NET budou spolu proto ještě dlouho koexistovat.

Vývojáři se mohou setkat s potřebou komunikace mezi světy COM a .NET v různých situacích. Klasická je potřeba používat COM objekty z .NET, kdy z nějakého důvodu nelze přepsat COM server do .NET. Opačná situace (tedy použití .NET z COM) nastává většinou v případech, kdy probíhá postupný přepis distribuované či modulární COM aplikace do .NET, kdy je často žádoucí začít se serverovou stranou.

Autoři .NET proto věnovali velkou pozornost komunikaci mezi těmito světy a je možné říct, že se jim to skutečně zdařilo. Nicméně jedná se o problematiku dost komplexní a tak zde číhají mnohá překvapení i na programátory, kteří mají dobré znalosti COM i .NET. Cílem kurzu je proto ukázat nejběžnější scénáře, se kterými se vývojáři mohou setkat, předvést nejvhodnější způsoby řešení, vysvětlit hlavní rozdíly mezi těmito technologiemi a upozornit na problémy, se kterými se mohou setkat.

Cílová skupina

Používáte ve svých aplikacích služby založené na Win32 technologii COM? Máte rozsáhlé vlastní Win32 aplikace napsané v libovolném jazyce (nástroji)? Přecházíte-li do .NET a nechcete-li stávající funkčnost ztratit, je to tento kurz právě pro vás. Zapouzdřením Win32 funkčnosti do COM bude váš stávající Win32 kód do .NET propojitený a tak nadále využitelný.

Vstupní předpoklady

Základní znalosti .NET, jazyk C#.
Základní znalost práce s COM v některém s programovacích jazyků (především C++, Delphi, Visual Basic, ale ostatní se nevylučují).

Přecházející kurzy

Osnova kurzu:

 • hlavní rozdíly mezi .NET a COM
 • přístup ke COM z .NET a příslušné nástroje (TLB Importer)
 • obal .NET kolem COM objektu (Runtime Callable Wrapper)
 • Interop Assemmblies a možnost jejich modifikace
 • převod typů z COM (TLB) do typů .NET
 • životnost COM objektů v .NET
 • možnost komunikace .NET klienta s DCOM serverem
 • přístup z COM k .NET objektům
 • registrace COM objektů pro .NET
 • COM obal kolem .NET objektu (COM Callable Wrapper)
 • převod typů z .NET do typů COM (vytvoření TLB)
 • atributy .NET ovlivňující pohled z COM
 • multithreading COM a .NET
 • zpětné volání (callback) mezi COM a .NET
 • vzájemné mapování chybových kódů COM a .NET výjimek

Upozornění:

Tento kurz se nebude detailně zabývat kontrukcemi a datovými typy, které lze používat v rámci COM pouze v jazyce C++.