HAES - školící středisko SQL HAES adresa
 
Datum poslední aktualizace: 4. května 2012
Počet přístupů: 30059

Delphi: Základní kurz

(ZAKL)  Delphi: Základní kurz 4 dny Seznam kurzů
Školí:  RNDr. Jan Šebelík [odkaz Honza]

Intenzivní kurz základů programování v Delphi. Probereme prostředí Delphi, různé typy projektů, vytváření formulářů, dědičnost. Projdeme si komponenty VCL, CLX a ukážeme si jejich použití s vysvětlením principů událostmi řízeného programování pod Windows.

Mimořádná pozornost je věnována databázovým aplikacím. Ukážeme si možné způsoby propojení na databáze prostřednictvím příslušných komponent a techniky práce s daty.

Účastníci se seznámí s Delphi v plné šíři s důrazem na "RAD" rysy Delphi. Složitější techniky, ať už jde o programování v Object Pascalu v prostředí Windows nebo o "advanced" databázové techniky, jsou pak probírány v navazujících kurzech.

  • Prostředí Delphi (form designer, object inspector, code editor, project manager).
  • Kompilace, ladění programu
  • Struktura projektu, dědičnost formulářů, SDI a MDI aplikace, kotvící okna, DLL.
  • Návrh a vlastnosti formuláře, dědičnost, rušení formulářů.
  • Přehled komponent VCL, CLX, jejich využití (vlastnosti a události), vztahy a návaznosti. Principy vytváření vlastních komponent.
  • Připojení k databázi, architektura Borland Database Engine, nativní komponenty, ADO, DBExpress.
  • Databázové komponenty, jejich propojení, techniky práce s daty.
  • Úvod do problematiky SQL databází - základní aspekty a přínosy.
  • Základní aspekty programování vícevrstvých aplikací.
  • Součásti, podpůrné nástroje Delphi.