HAES - školící středisko SQL HAES adresa
 
Datum poslední aktualizace: 4. května 2012
Počet přístupů: 30056

Databázové aplikace .NET

(DNET)  Databázové aplikace .NET 3 dny Seznam kurzů
Školí:  ???? [odkaz ????]

Popis kurzu

Kurz vychází z původního kurzu "Databázové aplikace .NET" s tím, že se zde soustředíme pouze na práci s daty včetně všech nejnovějších technik (DLINQ, ORM), na které nám při přesunutí WinForms do kurzu "Desktop aplikace .NET" zbyde dost času. Naopak ukážeme, že s daty se pracuje stejně v desktop aplikacích, ve webových aplikacích, ve web services. Ukážeme návaznosti dat na tyto technologie.

Základní techniky práce s daty v .NET. Posluchači se seznámí s konektivitou k databázi a k manipulaci s daty na základní úrovni ADO.NET. Nad tímto základem jsou pak vytvářeny další techniky pro práci s daty: objektově relační mapování, linq to SQL (DLINQ) a další.

V kurzu bude podrobně prezentována XML reprezentace dat, která tvoří základ jak pro datové "odpojené" aplikace, tak pro datové přenosy (serializace, web services, WCF).

Důraz je kladen na modularizaci datové logiky aplikací tak, aby na ní mohly navázat jak různé prezentační techniky (WinForms, WebForms), tak webové služby a další.

Stručný exkurz do aplikační problematiky: WinForms, WebForms, webové služby.

Cílová skupina

Všichni, kteří chtějí v .NET programovat aplikace navazující na databáze. Práci s daty a využití celého potenciálu technologií navazujících na databáze budete potřebovat bez ohledu na to, jaký typ aplikací (web, desktop, services, ...) chcete vyvíjet.

Vstupní předpoklady

Základní znalosti programování v jakémkoli programovacím jazyce.
Architektura .NET, jazyk C#.

Předcházející kurzy

Navazující kurzy

Osnova kurzu

V plné hloubce nemáme zpracováno DLINQ, všechny typy ORM, návaznost na web services, návaznost na WCF.