HAES - školící středisko SQL HAES adresa
 
Datum poslední aktualizace: 4. května 2012
Počet přístupů: 30056

Návrh a implementace SQL databáze, CASE

(SQL)  Návrh a implementace SQL databáze, CASE 4 dny Seznam kurzů
Školí:  RNDr. Jan Šebelík [odkaz Honza]

Návrh a implementace databáze

Ukážeme si, že pokud je databáze dobře navržena, je vlastní implementace z větší části jenom rutina, přepis pojmů z datového modelu do jazyka SQL. Implementace navržené databáze se provádí do InterBase, nicméně průběžně je diskutována problematika implementace datového modelu souběžně do různých databází (Oracle, MS SQL, Sybase).

Důraz je kladen na aktivní účast posluchačů: na konci kurzu si odnesou vlastní "miniaplikaci" splňující všechny metodické požadavky, které jsou na programování SQL databáze kladeny.

Látka je probrána v jednotlivých fázích:

 • Návrh databáze: metodika datového modelování (Entity, Relace, ER diagramy, modelování událostí, normalizace)
 • Vytvoření databáze: Firebird a nastavení jejích vlastností
 • Návrh datových struktur: Data Definition Language
  (datové typy, tabulky, Primary Key, indexy, view, Foreign Key)
 • Práce s daty: Data Manipulation Language (Insert, Update, Delete, Select)
 • Exception, Generator
 • Implementace "bussiness rules": triggery a uložené procedury
 • Event Alerter
 • Grant: přiřazení uživatelských oprávnění
 • UDF: User Defined Functions - volání funkcí z DLL

Na příkladech bude komentován rozdíl v syntaxi SQL skriptů pro různé SQL databáze. Účastníci dostanou pro ilustraci alternativní skripty řešící tutéž úlohu pro InterBase, Oracle a Sybase. Diskutován bude také MS SQL.

CASE

CASE Studio {dnes Toad Data Modeler) je nástroj pro návrh procesních a datových modelů metodami systémového inženýrství. Jeho poměr výkon/cena je objektivně velmi vysoký. Umí totéž nebo skoro totéž co srovnatelné nástroje, jejichž cena je řádově vyšší. Používá ho proto řada firem nejen u nás, ale i v zahraničí.

Umíme z něj ale dostat opravdu všechno, co z něj dostat lze? Já ho používám už léta, ale teprve studium a příprava na tento kurz ve spolupráci s jeho autory mi otevřela možnosti, které jsem dříve netušil.

Kurz je určen projektantům, kteří se zabývají návrhem databází. Jde o ucelený kurz, který obsahuje jednak úplnou metodiku návrhu relační databáze, jednak všechny možnosti a techniky, které CASE Studio nabízí, včetně užitečných tipů a triků.

Body následující osnovy se budou v průběhu kurzu prolínat. Teoretické poznatky budou bezprostředně použity při návrhu datového modelu v CASE Studiu.

 • Entitně-relační modelování
  • Teorie návrhu databází, letmý úvod do SQL, vysvětlení k čemu slouží CASE nástroje
  • ER-Diagram: Entity, Relace, typy relací, klíčové atributy, vazební principy
  • Logický a fyzický datový model.
  • Implementace výsledků datového modelování do konkrétní databáze.
 • Úvod do prostředí CASE Studio
  • Procesní a datový model, submodely
  • Toolbary, základní postupy, základní nastavení
  • Vytváření datového modelu (entity, relace, atributy)
 • Vytváření datového modelu
  • Typy relací, parent a child entita, parcialita, kardinalita
  • Referenční integrita, cizí klíče
  • Podrobná definice atributů, užitečné tipy a triky
  • Slovníkové typy, domény
  • Textové objekty: triggery a uložené procedury
 • Generování SQL skriptu
  • Nastavení, která generování ovlivňují (jména constraint, deklarativní integrita, ...)
  • Verifikace modelu, verifikace uživatelsky specifikovaná (vlastní šablony)
  • Předvolby, co a jak generovat, vlastní šablony
 • Výstupy
  • RTF a HTML výstupy, uživatelsky definované výstupy (vlastní šablony)
  • Exporty a tisk
 • Reverse Engineering
  • Univerzální Reverse Engineering
  • Připojení k databázi, aliasy, podporované databáze
  • Připojení přes ADO, nepodporované databáze
 • Správce verzí
  • Verze a revize, rozdíly
  • Porovnání verzí, porovnání samostatných modelů
 • Ostatní
  • Šablony, uživatelské proměnné
  • Vlastní definice databáze přes ta2 soubor
  • MS Scripting