HAES - školící středisko SQL HAES adresa
 
Datum poslední aktualizace: 4. května 2012
Počet přístupů: 31050

Delphi: Pokročilé techniky, databázový Klient

(KLI)  Delphi: Pokročilé techniky, databázový Klient 4 dny Seznam kurzů
Školí:  RNDr. Jan Šebelík [odkaz Honza]

Kurz je určen těm, kteří již mají základní zkušenosti s vytvářením projektů v Delphi (ZAKL) a potřebují využít celou sílu možností Delphi. Ponoříme se proto do větší hloubky:

Object Pascal, objektově orientované programování, pokročilejší programovací techniky.
Správné techniky programování databázových aplikací s důrazem na práci s SQL databází. Tipy a triky.
Alternativy propojení na databáze: BDE, ADO, IBX, dbExpress.

  • Object Pascal, základy objektově orientovaného programování, ošetření chybových stavů
  • Dynamické zavádění DLL knihoven, zpracování Windows messages
  • Vytváření vlastních komponent
  • Využití tříd Delphi pro práci s Windows registry
  • Víceprocesové programování (multithreading)
  • Konektivita k databázi: architektura BDE, techniky práce s databázovými komponentami a dopady těchto technik na komunikaci s databází.
  • DBExpress, TSQLClientDataset a dopady na změnu stylu práce s databází
  • Alternativní databázová připojení (ADO, nativní komponenty).
  • Základní aspekty programování vícevrstvých aplikací.