HAES - školící středisko SQL HAES adresa
 
Datum poslední aktualizace: 4. května 2012
Počet přístupů: 31049

.NET Remoting

(RNET)  .NET Remoting 4 dny Seznam kurzů
Školí:  RNDr. Vladimír Bodeček [odkaz Vláďa]

Popis kurzu

.NET posunul termín modularita na kvalitativně vyšší úroveň. .NET Remoting pak umožňuje využívat modulární přístup i v rámci distribuovaných aplikací. S objekty sídlícími nebo pocházejícími ze vzdáleného serveru lze pracovat v podstatě stejně jako s objekty zveřejněnými v rámci nějakého .NET assembly. Probíhá zde přísná typová kontrola a obecně tedy nemůže dojít k chybám způsobeným "rozhozením" verzí serveru a klienta. Parametry metod mohou být všechny základní typy podporované v .NET včetně tak komplexních typů jako je Dataset.

.NET Remoting je velmi komplexní a otevřený, což znamená velké nové možností. Současně to ale vyžaduje jednak správné pochopení nové filozofie, jednak zvládnout řadu nových informací a zvyknout si na poněkud odlišný způsob práce i použití jiných programátorských technik. Cílem tohoto kurzu je proto poskytnout základní orientaci v problematice, ukázat nejběžnější způsoby použití a nabídnout některé tipy a techniky, bez kterých se vývojář distribuovaných aplikací v prostředí .NET jen těžko obejde.

Cílová skupina

Jak řečeno výše, s .NET máme na stole velmi komplexní a otevřený modulářní systém. Pokud je žádoucí nebo užitečné, aby vaše modularizovaná aplikační logika sídlila v distribuované síti vzdálených serverů, pak je tento kurz právě pro vás.

Vstupní předpoklady

Základní znalosti .NET, jazyk C#.

Související kurzy

Přecházející kurzy
Související kurzy

Osnova kurzu:

 • hlavní principy .NET Remoting a srovnání s DCOM
 • vzdálené objekty předávané hodnotou a referencí
 • objekty aktivované serverem (SAO) a klientem (CAO)
 • věcné rozdíly mezi CAO a SAO; proč je tato terminologie zavádějící
 • způsoby vytváření metadat potřebných na klientovi
 • hostitelské procesy pro vzdálené objekty
 • životnost vzdálených objektů a její řízení
 • programová konfigurace a využití konfiguračních souborů
 • multithreading serverové strany
 • asynchronní volání a zpětné volání (callback)
 • možnosti zabezpečení přístupu ke vzdáleným objektům

Požadované znalosti:

Základy programovacího jazyka C# a znalost tvorby aplikací v prostředí .NET.

Upozornění:

Obsahem tohoto kurzu není tvorba webových aplikací ani web services.