HAES - školící středisko SQL HAES adresa
 
Datum poslední aktualizace: 4. května 2012
Počet přístupů: 30058

Správa projektu .NET

(SNET)  Správa projektu .NET 3 dny Seznam kurzů
Školí:  Petr Voneš [odkaz Petr]

Popis kurzu

Nový kurz, který jsme s Petrem Vonešem na základě různých požadavků od klientů dali dohromady.

Modularita .NET řešení může vést a postupně vede ke vzniku opravdu velmi velkých projektů na kterých se podílejí velké týmy vývojářů. Takové projekty pak už nelze spravovat bez toho, aby byly stanoveny zásady, pravidla pro koordinaci prací, aby byly použity techniky a technologie, které takové zásady a pravidla podporují.

Jsou to technologie pro správu a sdílení kódu, pro automatické testování, diagnostiku chyb, dokumentaci, nápovědu, instalace, ...
Řadu z nich lze přitom "vestavět" přímo do Visual Studia.

Na kurzu budou účastníci seznámeni jak s příslušnými zásadami a pravidly, tak s těmito zmíněnými technologiemi.

Cílová skupina

Vývojáři, kteří jsou postavení před úkol vyvíjet velké systémy.

Vstupní předpoklady

Architektura .NET, jazyk C#.

Přecházející kurzy

Osnova kurzu:

 • správa projektů ve Visual Studiu (solutions, adresářová struktura, reference na assembly)
 • výhody a nevýhody použití virtuálních strojů pro vývoj a testování aplikací
 • version control systémy (SVN), integrace s Visual Studiem
 • zásady psaní zdrojového kódu C# (formátování, identifikátory, komentáře, názvové konvence, FxCop)
 • generování dokumentace projektu
 • lokalizace aplikací
 • vytváření nápovědy k vizuálním aplikacím (HTML Help)
 • ladění aplikací
 • konfigurace aplikací (vlastní konfigurační handlery, validace konfiguračních parametrů, rozdělení do více souborů, aktualizace)
 • logování v aplikacích (System.Diagnostics, Log4net, NLog, vlastní TraceListener)
 • ošetření neočekávaných vyjímek ve Windows Service a WinForms aplikacích
 • automatické testování aplikací (NUnit)
 • instalace aplikací (Visual Studio Setup Project, ClickOnce, Wix, distribuce .NET Frameworku)
 • instalace dalších součástí (Microsoft SQL Express apod.)
 • automatické buildy (NAnt, MS Build, různé konfigurace jedné aplikace)
 • tvorba vlastních NAnt tasků