HAES - školící středisko SQL HAES adresa
 
Datum poslední aktualizace: 4. května 2012
Počet přístupů: 30060

Webové aplikace .NET

(WNET)  Webové aplikace .NET 4 dny Seznam kurzů
Školí:  ???? [odkaz ????]

Popis kurzu

Kurz vychází původního kurzu "Webové aplikace .NET". Nyní se ale soustředíme výhradně na věci, které patří do ASP.NET, ostatní související témata jsou omezena na minimum. Taktéž práce s daty (ADO.NET) by je zmiňována pouze okrajově (viz kurz "Databázové aplikace .NET"). Tím byl vytvořen prostor k tomu, aby se do kurzu vešly všechny potřebné důležité novinky jako Castle, nHibernate, AJAX, ..., CardSpaces, ...

.NET otevírá světu webových aplikací zcela nové obzory. Konečně můžeme psát opravdu objektově orientované aplikace. Konečně píšeme webové aplikace v opravdické objektově orientovaném programovacím jazyce, nikoli v nějakém skriptovacím jazyce.

Posluchači se podrobně seznámí s ASP.NET, ve kterém lze oddělit aplikační objektovou vrstvu (C#) od vizuálního designu (aspx). Webové vizuální komponenty (WebForms) lze přitom na aplikační objekty velmi snadno napojit. Kurz také ukáže, jak lze v prostředí .NET aplikace také transparentně konfigurovat a zabezpečit.

Budou zmíněny nejnovější technologie na ASP.NET navazující: web services, Castle, nHibernate, AJAX, ..., CardSpaces, ...

Cílová skupina

Zejména vývojáři, kteří stojí před úkolem psát internetové (databázové) aplikace a vytvořit pro ně webové rozhraní. Jde přitom buďto o přechod s desktop WinForms aplikací nebo o přechod z jiných technologií (ASP, PHP) do .NET.

Vstupní předpoklady

Architektura .NET, jazyk C#, práce s daty v .NET.

Předcházející kurzy

Přecházející kurzy

Navazující kurzy

Osnova kurzu

1. Letmý přehled technologií
 • Základy TPC/IP, internetu
 • Protokol HTTP, základní principy a techniky
2. ASP.NET
 • Architektura ASP.NET (cs, aspx)
 • Oddělení kódu od designu, dědičnost
 • WebSites vs. WebApplications
 • co je PostBack a proč se mu vyhnout
 • co je ViewState a proč ho nepoužívat
3. Stavba projektu
 • WebForms
 • CustomControl
 • MasterPages, Themes
4. Všehochuť
 • Bezpečnost: MemberShip, Roles, Profiles
 • Konfigurace
 • Cache
 • Kam odkládat data
5. Práce s daty
 • Architektura manipulace s daty v asp.net
 • DataSource + data binding
 • ObjectDataSource, CustomPaging, třídění atd.
 • automatický data binding - principy
 • použití GridView, ListView, Repeater ...
6. Ajax + AjaxToolkit
 • základní použití
 • kdy to nedělat - nevýhody a omezení
7. Vytváření vlastních komponent
 • možnosti
 • spolupráce s JavaScriptem
 • spolupráce s AjaxToolkit
 • adaptivní rendering
 • adaptéry pro std komponenty, CSS Friendly adapters