HAES - školící středisko SQL HAES adresa
 
Datum poslední aktualizace: 4. května 2012
Počet přístupů: 30055

Distribuované aplikace .NET

(CNET)  Distribuované aplikace .NET 4 dny Seznam kurzů
Školí:  RNDr. Vladimír Bodeček [odkaz Vláďa]

Popis kurzu

Kurz sice vychází z původního kurzu "Distribuované aplikace .NET", ale důraz je zde kladen na modularitu využitou ve vzdálených službách obecně. Původní .NET remoting zůstává beze změny samostatným kurzem (RNET), který rozpracovává remoting do hloubky a se vším všudy.

.NET posunul termín modularita na kvalitativně vyšší úroveň. Modulární přístup umožňuje využívat vzdálené objekty v rámci distribuovaných aplikací. Budou probrány tři základní technologie, které komunikaci mezi vzdálenými objekty podporují: .NET remoting, webové služby a WCF a základní problematika, která je s takovým přístupem spojena. Bude poukázáno na rozdíly, výhody a nevýhody jednotlivých technologií.

Cílová skupina

Jak řečeno výše, s .NET máme na stole velmi komplexní a otevřený modulářní systém. Pokud je pro vás žádoucí nebo užitečné, aby vaše modularizovaná aplikační logika sídlila v distribuované síti vzdálených serverů, pak je tento kurz právě pro vás. Budete se moci rozhodnout, která z možných technologií je pro vás nejvhodnější.

Vstupní předpoklady

Architektura .NET, C#.

Přecházející kurzy

Navazující kurzy

Osnova kurzu: