HAES - školící středisko SQL HAES adresa
 
Datum poslední aktualizace: 4. května 2012
Počet přístupů: 30060

Programování .NET, jazyk C#

(ZNET)  Programování .NET, jazyk C# 4 dny Seznam kurzů
Školí:  Petr Voneš [odkaz Petr]

Popis kurzu

Kurz vychází z původního kurzu "Základy .NET" s tím, že zde byla vyčleněna jedna jeho rozsáhlá kapitola, sice jazyk C# a na něm vysvětlené samotné principy programování v .NET. Tím vznikl časový prostor pro podrobnou prezentaci dalších "advanced" technik.

Intenzivní kurz základů programování v .NET. Posluchači se v návaznosti na architekturu .NET, podrobně seznámí s jazykem C#, všemi jeho vlastnosti, všemi jeho potřebnými konstrukcemi. Kurz jde do hloubky problematiky, nevyhýbá se ani obtížným a úplně novým pasážím.

Stručný exkurz do aplikační problematiky: WinForms, ASP.NET, webové služby, propojení s Win32 COM.

Cílová skupina

Všichni, kteří chtějí v .NET programovat. Programovat dobře v jazyce C# (nebo jiném .NET jazyce) a využít celý jeho potenciál budete potřebovat bez ohledu na to, jaký typ aplikací (web, desktop, services, ...) chcete vyvíjet.

Vstupní předpoklady

Základní znalosti programování v jakémkoli programovacím jazyce.
Architektura .NET.

Předcházející kurzy

Navazující kurzy

Osnova kurzu

 • architektura platformy .NET (CLR, Assembly, MSIL, Garbage Collector, GAC, jednotný typový systemém)
 • základy jazyka C# 3.0
 • datové typy (referenční, hodnotové, nullable, pole)
 • výrazy, operátory
 • jmenné prostory
 • třídy, struktury a výčtové typy
 • property, indexery a indexované property
 • interfacy
 • delegáti
 • generické typy
 • iterátory
 • vyjímky
 • atributy
 • using a IDisposable
 • anonymní metody
 • práce se soubory (textové, binární)
 • práce s řetězci (bězné operace, formátování, konverze kódování, StringBuilder)
 • Visual Studio (práce s projekty, klávesové zkratky, code snippets, makra, refactoring)
 • LINQ, extension metody, lambda výrazy, anonymní typy
 • konfigurace aplikací (stručně)
 • logování